Rhodos anno 1985
En klassetur som brakte tilbake bilder av øyen i tillegg til festbildene.