Aunetrean
Trær som står beleilig til på en åker i Svarliaunet i Overhalla.