Trondheim
Vi islandske Nord-Trøndere liker oss godt i Trønderhovedstaden med alle sine attraksjoner.