Naturbilder fra Island
Utvalg av naturbilder fra mine gamle fotoalbum. Jeg tror nok at de fleste stedene ser slik ut i dag også.