Dresintur '06
Den nå nedlagte Namdalsbanen blir brukt til turist formål i dag. Det er mulig å leie dresin og sykle fra Namsos Camping til Skage, en overkommelig tur. Og en kan stoppe underveis og iaktta naturen, eller se nærmere og fundere over hvorfor i alle dager det ikke går tog her!!